| خدمات تلفن سپنتا

آدرس پستی:

تهران، میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، پلاک ۱۰۹، ساختمان سپنتا، طبقه چهارم، واحد ۱۰، شرکت گسترش ارتباطات سپنتا ، بخش خدمات VoIP

کدپستی:

۱۵۷۵۷۱۸۹۳۴

تلفن:

۸۴۲۱۱۲۱۱ (۰۲۱)

دورنگار:

۸۴۲۱۱۹۲۲ (۰۲۱)

پست الکترونیکی:

voip@sepanta.net